Uniek: eigen vervoer

De SIG organiseert zelf het vervoer van cliënten van en naar de dagbesteding. We rijden met eigen busjes, met vrijwilligers als vaste chauffeurs en bijrijders. Die dagelijkse vastigheid geeft onze cliënten een gevoel van veiligheid en vertrouwen.    

vrouwenbus-2-kopie vrouwenbus-2-kopie

Bent ú onze nieuwe (vrouwelijke) vervoersvrijwilliger?

Lees meer en meld u aan!

Door het vervoer in eigen beheer uit te voeren, kunnen we flexibel omgaan met de gemeentelijke vervoersregelingen/vergoedingen. We hanteren geen maximum afstand of kilometerbudget. Op deze manier beperken we onze cliënten niet tot dagbesteding dicht bij huis of woonproject, maar kunnen wij hen plaatsen bij dagbestedingsprojecten, die het beste passen bij hun wensen en talenten, ook als die zich buiten de formele kilometergrens van de gemeente bevinden. Nieuwe cliënten voor onze dagbesteding proberen we wel dichterbij hun woonlocatie te plaatsen. 

Nieuwe vrijwilligers voor onze busjes - chauffeurs en bijrijders - zijn zéér welkom. We zoeken vooral vrouwelijke vrijwilligers, met name voor onze zogenoemde vrouwenbus, waarin we uitsluitend vrouwelijke cliënten halen en brengen.