Vervoer

SIG Busje Ls SIG Busje Ls

De overheveling van de regie over de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking van het rijk naar gemeenten, per 2015, is met forse bezuinigingen gepaard gegaan. Ook het vervoer van cliënten naar en van hun dagbesteding is daarbij onder druk komen te staan. De SIG heeft daarop besloten het vervoer van cliënten zelf te organiseren, met eigen busjes, vrijwilligers en medewerkers van De Meergroep IJmond Groen (sociale werkvoorziening). Hierdoor kunnen we flexibel omgaan met de afstanden tussen wonen en werken/dagbesteding. We hanteren geen maximum afstand of kilometernorm. Cliënten worden niet tegen hun zin overgeplaatst naar dagbesteding dichter bij huis. Nieuwe cliënten voor onze dagbesteding proberen we wel dichterbij hun woonlocatie te plaatsen. Voorwaarde voor ons blijft dat cliënten bij ons de dagbesteding kunnen (blijven) doen, die past bij hun wensen en talenten.