Feestelijk afscheid Mieke Jacobse (Raad van Toezicht)

onthulling goede doel jubileum onthulling goede doel jubileum
onthulling logo jubileum onthulling logo jubileum
speech Jan Kroft speech Jan Kroft
Mieke Jacobse Mieke Jacobse
Mieke Jacobse en Carolien RvT Mieke Jacobse en Carolien RvT
Mieke Jacobse publiek (1) Mieke Jacobse publiek (1)

donderdag 29 maart 2018

Ter gelegenheid van haar afscheid als voorzitter van de Raad van Toezicht van de SIG is Mieke Jacobse gistermiddag flink in het zonnetje gezet. Een bijzonder onderdeel van het feestelijke programma in hotel Die Raeckse in Haarlem was de onthulling van het goede doel, waar we ons in het kader van ons 50-jarig bestaan volgend jaar voor gaan inzetten: de stichting Kinderen van de Voedselbank. Mieke Jacobse onthulde tevens het logo dat op weg naar het jubileum zal worden gebruikt om extra geld voor het goede doel in te zamelen.

Vakkundig en betrokken
Mieke Jacobse trad op 1 januari 2005 toe tot wat toen nog gewoon het 'bestuur' van de SIG heette. Een soort directie, die later werd omgevormd tot de op wat grotere afstand staande Raad van Toezicht. Onder haar voorzitterschap is de besturing van de SIG verder geprofessionaliseerd, zei SIG-directeur Jan Kroft tijdens zijn toespraak tot Mieke. Hij memoreerde in dit verband de vele ontwikkelingen en veranderingen die zich de afgelopen vijftien jaar in de zorg hebben voltrokken, waar Mieke de SIG ‘vakkundig en betrokken’ doorheen heeft geleid. "Met behoud van de sleutelprincipes en de bedoeling van de SIG als mensgerichte organisatie, waar de cliënt nog altijd het uitgangspunt is."

Systeemdenken
Organisatiecoach Frank Pieters, in meerdere functies vertrouwd met zorgorganisaties en zorgvragers, hield een interessante lezing over de risico's van systeemdenken in zorgorganisaties, zoals het uit beeld raken van de 'bedoeling' van de organisatie. In het ideale geval staan zorg en cliënt centraal en wordt het systeem - de organisatie - hierop aangepast, aldus Pieters. "Een organisatie komt het beste tot haar recht als medewerkers het beste van zichzelf kunnen geven. En medewerkers komen het best tot hun recht als de organisatie gezond is en consistent wordt geleid."

Trots
De hoge cijfers die onze medewerkers de SIG als werkgever toekennen, zijn wat dat betreft een flinke opsteker voor de SIG, zei Mieke Jacobse in haar afscheidsspeech. ‘Ik ga niet weg omdat ik uitgekeken ben op de SIG, maar omdat er soms gewisseld moet worden om als Raad van Toezicht positief-kritisch te kunnen blijven kijken." Ze zei met ‘trots’ afscheid te nemen, vanwege de solide positie van de SIG en de wijze waarop missie en visie in de praktijk worden gebracht.

Liefde
Miekes opvolgster Carolien Koning, al langer lid van de Raad van Toezicht, sprak lovende woorden tot de scheidend voorzitter. Opvallend vond ze de ‘liefde en bewondering’ die Mieke Jacobse altijd toonde voor cliënten en medewerkers. Daarop volgde luid applaus van de leden van de Centrale Cliëntenraad, die ook naar het afscheid van Mieke Jacobse waren gekomen. Tijdens de borrel na afloop wisselden ze nog een persoonlijk woord met haar. ‘Het ga je goed, Mieke!’