Ondersteuning thuis

Begeleiding aan huis heet officieel ambulante ondersteuning. De SIG is de grootste aanbieder hiervan in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland. Ambulante ondersteuning bieden we aan zelfstandig wonende volwassen cliënten en in de vorm van gezinsondersteuning bij gezinnen thuis. 

Jan Campertstraat 11 Jan Campertstraat 11
Amb Gezinsond 5 Amb Gezinsond 5
icon-people

Vrijwilliger... iets voor u?

Wonen, leven en opvoeden, het gaat vaak niet vanzelf, als u of een kind in uw gezin een verstandelijke beperking heeft. Maar u wilt het wel zo lang mogelijk zélf doen, thuis, in uw eigen vertrouwde omgeving. De SIG kan u dat steuntje in de rug geven. Wij hebben specifieke deskundigheid en ervaring waar het gaat om ambulante ondersteuning bij opvoeding en wonen/leven.

Onze ambulante gezinsondersteuners en woonbegeleiders komen bij u thuis om samen met u - en eventueel uw familie en andere mantelzorgers - in kaart te brengen wat u moeilijk vindt en waar u hulp bij nodig heeft. We stellen met u een begeleidingsplan op maat op. Uitgangspunten zijn respect voor wat u wilt en kunt en behoud van eigen regie over uw leven.

Het doel van onze ambulante ondersteuning is uw zelfvertrouwen en zelfstandigheid te versterken, zodat u optimaal kunt (blijven) deelnemen aan de samenleving. Onze gezinsondersteuners en woonbegeleiders werken nauw samen met de belangrijkste mensen in uw eigen omgeving, clubs en welzijnorganisaties in uw wijk, vrijwilligers, collega-instellingen en gemeenten.

Onze ambulante ondersteuners zijn gevestigd op de volgende adressen: 

Ambulante Ondersteuning Midden-Kennemeland
Kennemerlaan 207
1972 EM IJmuiden
telefoon (0255) 52 71 30
e-mail aoijmond@sig.nu

Ambulante Ondersteuning Zuid-Kennemerland
Generaal Spoorlaan 2D
2025 NB Haarlem
telefoon (023) 520 10 70
e-mail: sheijnen@sig.nu

Gezinsondersteuning Midden Kennemerland
Gebouw De Steenhouwerij
Alkmaarseweg 1, 1947 DA Beverwijk
Postbus 101, 1940 AC Beverwijk
telefoon (0251) 257 857
e-mail gezinsondersteuning@sig.nu

Gezinsondersteuning Zuid-Kennemerland
Generaal Spoorlaan 2D
2025 NB Haarlem
telefoon (023) 520 10 72
e-mail gezinsondersteuningzk@sig.nu