Zelfstandig wonen

Ondersteuning aan huis

foto flyer WMO foto flyer WMO
Schalkse Hoek 12 Schalkse Hoek 12
Lot Schenk teamleider AO_IJmond Lot Schenk teamleider AO_IJmond
Sandra Heijnen teamleider AO_ZK Sandra Heijnen teamleider AO_ZK

Voor mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme is zelfstandig wonen niet vanzelfsprekend. Er zijn veel dingen waar u aan moet denken. Veel dingen ook die u moet doen en die u moet leren om zelfredzaam te worden. Een woonbegeleider van de SIG kan u daarbij helpen.
Er zijn allerlei alledaagse zaken, waar u mee te maken krijgt als u zelfstandig woont of gaat wonen. Denk aan boodschappen doen en eten koken, uw huis schoonhouden, met geld omgaan, uw post afhandelen, sociale contacten leggen en onderhouden en uw contacten met uw werk en instanties, zoals de gemeente of het UWV. Misschien wilt u in uw vrije tijd graag sporten of klaverjassen in het buurthuis, maar vindt u het lastig om dat te regelen. De woonbegeleider kan u daarbij helpen. U geeft zelf - met uw familie - aan wat u moeilijk vindt en waar u hulp bij wilt. Samen met onze woonbegeleider maakt u hier afspraken over.

U kunt ondersteuning thuis krijgen wanneer u in een eigen huis woont of als u een appartement in een van onze woonprojecten huurt. Voor ondersteuning aan huis heeft u een indicatie nodig vanuit de WMO of de Jeugdwet.

Heeft u een indicatie voor 24 uurszorg (zorgzwaartepakket) en wilt u die zorg graag in uw eigen woning ontvangen, dan kunt u een zogenoemd Volledig Pakket Thuis (VPT) aanvragen. U krijgt dan van ons de ondersteuning die u nodig heeft in uw eigen huis, op de manier die bij u past.

Onze woonprojecten met 'ambulante' ondersteuning (= ondersteuning aan huis) zijn gevestigd op de volgende locaties:

  • Kennemerlaan 207 e.v., IJmuiden
  • Jan Stuytstraat 14 e.v., Haarlem

Aan deze woonprojecten is ook een steunpunt verbonden. Alle cliënten die ondersteuning aan huis ontvangen, kunnen hier op vastgestelde tijden terecht voor ontmoeting en gezelligheid, een praktische vraag of een gesprek.
De begeleiders van de SIG werken samen met buurthuizen en wijkcentra. Ook hier zijn mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, samen te eten en begeleidingsvragen te stellen.

Contactadressen:

Ambulante ondersteuning IJmond
Kennemerlaan 207
1972 EM IJmuiden
telefoon (0255) 52 71 30
e-mail aoijmond@sig.nu
Teamleider: Lot Schenk

Ambulante ondersteuning Zuid-Kennemerland
Generaal Spoorlaan 2D
2025 NB Haarlem
telefoon (023) 520 10 70
e-mail sheijnen@sig.nu
Teamleider: Sandra Heijnen

Klik voor meer informatie op onze folders over de WLZ (Wet Langdurige Zorg), WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Jeugdwet.