Zelfstandig wonen

Ondersteuning aan huis

foto flyer WMO foto flyer WMO
Lot Schenk teamleider AO_IJmond Lot Schenk teamleider AO_IJmond
Sandra Heijnen teamleider AO_ZK Sandra Heijnen teamleider AO_ZK

Voor mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme is zelfstandig wonen niet vanzelfsprekend. Er zijn veel dingen waar u aan moet denken. Veel dingen ook die u moet doen en die u moet leren om zelfredzaam te worden. Een woonbegeleider van de SIG komt bij u thuis en kan u daarbij helpen.
Er zijn allerlei alledaagse zaken, waar u mee te maken krijgt als u zelfstandig woont of gaat wonen. Denk aan boodschappen doen en eten koken, uw huis schoonhouden, met geld omgaan, uw post afhandelen, sociale contacten leggen en onderhouden en uw contacten met uw werk en instanties, zoals de gemeente of het UWV. Misschien wilt u in uw vrije tijd graag sporten of klaverjassen in het buurthuis, maar vindt u het lastig om dat te regelen. De woonbegeleider kan u daarbij helpen. U geeft zelf - met uw familie - aan wat u moeilijk vindt en waar u hulp bij wilt. Samen met de woonbegeleider maakt u hier afspraken over.

De begeleiders van de SIG werken samen met buurthuizen en wijkcentra. Ook hier zijn mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, samen te eten en begeleidingsvragen te stellen.

Bij ondersteuning thuis bij zelfstandig wonen zorgt u zelf voor uw huisvesting. Voor de begeleiding heeft u een indicatie nodig vanuit de Wmo of Jeugdwet. Klik voor meer informatie op onze folders over de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Jeugdwet.

CONTACTADRESSEN/LOCATIES:

Ambulante ondersteuning Midden-Kennemerland

  • Kennemerlaan 207, 1972 EM IJmuiden,  tel. (0255) 52 71 30
  • Alkmaarseweg 1,  1947 DA Beverwijk,  tel. (0251) 25 78 57

E-mail aoijmond@sig.nu
Teamleider: Lot Schenk

Ambulante ondersteuning Zuid-Kennemerland
Generaal Spoorlaan 2D, 2025 NB Haarlem, tel. (023) 520 10 70
E-mail sheijnen@sig.nu
Teamleider: Sandra Heijnen

Klik voor meer informatie op onze folders over de WLZ (Wet Langdurige Zorg), WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Jeugdwet.