Links

Op deze pagina linken wij u naar de websites van partners, organisaties en instellingen, waar de SIG op enigerlei wijze mee samenwerkt of verbonden is. Ook staan er links bij naar websites die voor cliënten/verwanten en andere bezoekers van onze website interessant kunnen zijn.

STG: de Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland regelt speelhulp, oppas, maatjes en pedagogische ondersteuning in gezinnen met een kind met een verstandelijke beperking. Dat wordt gedaan met de inzet van vrijwilligers en stagiaires. Ook voor zelfstandig wonende mensen met een beperking organiseert de STG thuisondersteuning op maat. Voor ouders, broertjes en zusjes zijn er ondersteuningsgroepen.

De Baan: Stichting De Baan in Haarlem organiseert vrijetijdsbesteding, sport en vakanties voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Haarlem. Alle activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers, die worden ondersteund door een klein team beroepskrachten.

Vrijwilligerscentrale: de Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o. koppelt vrijwilligers en mensen/organisaties die vrijwilligers zoeken.

Vrijwilligersacademie: de Vrijwilligersacademie Haarlem helpt organisaties en hun vrijwilligers bij het delen en vergaren van kennis/scholing.

CIZ: het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) geeft de indicaties af die nodig zijn voor de vergoeding van professionele ondersteuning en zorg.

Zorgkantoor: met een indicatiebesluit van het CIZ kunt u zorg regelen via het Zorgkantoor in uw regio. De zorgkantoren zijn ondergebracht bij enkele grote zorgverzekeraars (concessiehouders).

CAK: het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage van mensen die "geïndiceerde" zorg en ondersteuning krijgen.

MEE Noordwest-Holland: u kunt bij MEE terecht met vragen over opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken.

De Stampertjes: de SIG werkt samen met kinderopvangcentrum De Stampertjes in Bloemendaal. De Stampertjes biedt kleinschalige opvang aan jonge kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Er wordt gewerkt met gekwalificeerde medewerkers en vrijwilligers.

Stichting Ook Voor Jou: de SIG werkt samen met de Stichting Ook Voor Jou, die kleinschalige ondersteuning biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking uit de IJmond en omliggende gemeenten. Dat gebeurt door middel van activerende dagbesteding, kleinschalige buurtgerichte projecten, individuele begeleiding, opvang voor kinderen uit het speciaal onderwijs en vrijetijdsgroepen voor jongeren.

Samen voor Elkaar: op weg naar de participatiesamenleving stimuleert de gemeente Haarlem een grotere onderlinge solidariteit en betrokkenheid van burgers, ondernemers, sociaal-maatschappelijke organisaties, professionele zorgverleners en gemeente.

FC Uitgeest: de voetbalvereniging FC Uitgeest heeft enkele G-teams, waarin ook cliënten van de SIG actief zijn. De SIG heeft een busje beschikbaar gesteld voor het vervoer van de SIG-leden naar uitwedstrijden en toernooien in de regio.

Algemene zoekpagina's:
Gehandicaptenzorg Startpagina
Gehandicaptenzorg Startkabel

Kies Beter: wegwijs bij het vinden van goede zorg, zoals medische informatie, patiënteninformatie, informatie over zorgverleners, informatie over zorgverzekeringen.

Bijzonder Welkom: website met een overzicht van meer dan 600 bijzondere bedrijven op het gebied van horeca, kunst, winkels, (kinder)-boerderijen, vrije tijd en dienstverlening, waar voornamelijk mensen met een beperking werken. 

Rechtspraak: op deze website vindt u informatie over mentorschap, bewindvoering en curatele. 

Autismeplein: op deze website vindt u technische/digitale ondersteuning voor mensen met een autismespectrumstoornis.