Onze samenwerkingsverbanden

De SIG maakt deel uit van de netwerkorganisatie Alliantie M3 en het samenwerkingsverband Carante Groep. In onze zorgregio hebben we een samenwerkingsverband met de Stichting STG Vrijwilligershulp en Mantelzorg. Daarnaast werken we lokaal met diverse welzijnsorganisaties samen. 

  • Alliantie M3: de vereniging Alliantie M3 is een netwerkorganisatie van 17 kleine en middelgrote organisaties in de gehandicaptenzorg. M3 staat voor ‘menselijke maat mobiliseren’. Wat de leden drijft is de gedeelde overtuiging dat het in de zorg om de menselijke maat gaat.
  • Carante Groep: Carante Groep is een samenwerkingsverband van twaalf zelfstandige organisaties in de caresector. De aangesloten organisaties zijn regionaal actief, verspreid over Nederland. Zij bieden met ruim 19.000 medewerkers zorg, begeleiding en ondersteuning op maat aan ruim 20.000 cliënten.
  • BaSTIG: BaSTIG is de naam van het samenwerkingsverband tussen Stichting De Baan in Haarlem, STG Vrijwilligershulp & Mantelzorg Midden- en Zuid-Kennemerland en SIG. 
  • Diverse lokale/regionale welzijnsorganisaties.