Regie bij gemeenten

De SIG: uw partner in zorg in Kennemerland

HKZ-kwaliteitscertificaat 2018_scan (2) HKZ-kwaliteitscertificaat 2018_scan (2)
Garmt Stuivelingstraat 27 Garmt Stuivelingstraat 27
Garmt Stuivelingstraat 32 Garmt Stuivelingstraat 32
logo beste werkgever effectory (1) logo beste werkgever effectory (1)

Gemeenten hebben in het kader van de (uitgebreide) Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de nieuwe Jeugdwet  de regie over de opvang, ondersteuning en begeleiding van kwetsbare inwoners in hun gemeente. Alleen de intensieve 24-uurs zorg (zorg&wonen) wordt anders geregeld, via de nieuwe Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Het doel van de vernieuwde organisatie en financiering is de ondersteuning en begeleiding van burgers met een hulpvraag dichter bij huis te organiseren en iedereen de mogelijkheden te bieden volwaardig aan de samenleving mee te laten doen. Landelijk en in politiek Den Haag heeft de SIG een voorbeeldrol  vervuld met het verandertraject ter voorbereiding op de transformatie.

De SIG heeft professionele deskundigheid en ruime ervaring (bijna 50 jaar) op het gebied van (ambulante) ondersteuning bij opvoeding, wonen/leven en dagbesteding van en voor kinderen/gezinnen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en/of autismestoornis. Uitgaande van de autonomie en eigen kracht van cliënten werken wij vanzelfsprekend samen met het sociale netwerk van de cliënt, vrijwilligers, externe specialisten, maatschappelijke organisaties (welzijn) en collega-instellingen. Ons motto is niet voor niets: maak het mogelijk met de SIG. Dat betekent ook: wat we zelf niet in huis hebben, bieden we samen met anderen. De SIG is partner in de zorg.

De SIG is op grond van onafhankelijk medewerkersonderzoek uitgeroepen tot Beste Werkgever 2017-2018.

Voor verwijzers hebben we flyers opgesteld met ons aanbod op dit gebied. Zo is een flyer WMO, een flyer Jeugdwet en een flyer WLZ.

Klik hier voor meer informatie over onze visie, kernwaarden, werkwijze, plannen en geschiedenis.

Klik hier voor meer algemene informatie over de veranderingen in het zorgstelsel.