Regie bij gemeenten

De SIG: uw partner in zorg in Kennemerland

Garmt Stuivelingstraat 27 Garmt Stuivelingstraat 27
Garmt Stuivelingstraat 32 Garmt Stuivelingstraat 32

De SIG nodigt u uit

voor een praktijkbezoek

Dagbesteding bij de SIG

Bekijk de video

Wonen bij de SIG

Bekijk de video

Per 1 januari 2015 is de organisatie van de zorg, begeleiding en ondersteuning van mensen met een beperking ingrijpend veranderd. Via de hiervoor uitgebreide Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de nieuwe Jeugdwet  hebben gemeenten de regie gekregen over de opvang, ondersteuning en begeleiding van kwetsbare inwoners in hun gemeente. Alleen de intensieve 24-uurs zorg (zorg&wonen) wordt anders geregeld, via de nieuwe Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Het doel van de nieuwe aanpak is de ondersteuning en begeleiding van burgers met een hulpvraag dichter bij huis te organiseren en iedereen de mogelijkheden te bieden volwaardig aan de samenleving mee te laten doen. Landelijk en in politiek Den Haag hebben we een voorbeeldrol  vervuld met ons verandertraject ter voorbereiding op de transformatie.

De SIG heeft professionele deskundigheid en ruime ervaring op het gebied van (ambulante) ondersteuning bij opvoeding, wonen/leven en dagbesteding van en voor kinderen/gezinnen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en/of autismestoornis. Uitgaande van de autonomie en eigen kracht van cliënten werken wij vanzelfsprekend samen met het sociale netwerk van de cliënt, vrijwilligers, externe specialisten, maatschappelijke organisaties en collega-instellingen. Ons motto is niet voor niets: maak het mogelijk met de SIG. Dat betekent ook: wat we zelf niet in huis hebben, bieden we samen met anderen. De SIG is partner in de zorg.

Voor verwijzers hebben we per nieuwe wet flyers opgesteld met ons aanbod op dit gebied. Zo is een flyer WMO, een flyer Jeugdwet en een flyer WLZ.

Klik hier voor meer informatie over onze visie, kernwaarden, werkwijze, plannen en geschiedenis.

Klik hier voor meer algemene informatie over de veranderingen in het zorgstelsel.