Bijzondere projecten

Beverwijk e.o.

BB Alkmaarseweg BB Alkmaarseweg
De Schans De Schans
Wissel4Kids gevel mrt 2016 - lowres Wissel4Kids gevel mrt 2016 - lowres
opening Buurtwinkel de Schans opening Buurtwinkel de Schans
Jan Kroft Nieuw

Uw relatiemanager bij SIG

Neem gerust contact met mij op als u vragen heeft over wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen.

Jan Kroft

0251 - 257 857

jkroft@sig.nu


Steenhouwerij

In de voormalige Steenhouwerij aan de Alkmaarseweg in Beverwijk hebben we ambitieuze nieuwbouw gerealiseerd. Het multifunctionele complex, waarvan de naam Steenhouwerij is behouden, biedt op de begane grond onderdak aan ons Bestuursbureau en bevat erboven, via een eigen entree, 34 appartementen voor cliënten. Tien daarvan, op hun 'eigen'  galerij, zijn voor zelfstandig wonende cliënten - onder wie nu nog vooral veel jongeren - die ondersteuning op maat krijgen vanuit het Steunpunt Alkmaarseweg, dat eveneens in De Steenhouwerij is gevestigd. Het aanpalende Woonproject Alkmaarseweg telt 24 appartementen met 7x24 uurs zorg voor volwassenen. Deze bewoners zijn afkomstig van ons verouderde woonproject Anneko van der Laanhuis in Wijk aan Zee.

Dagbesteding Wisselwerk/ambachtelijk dagcentrum De Schans

Bij Dagbesteding Wisselwerk zijn onze dagbestedingsprojecten ondergebracht. Een daarvan is het ambachtelijk dagcentrum  De Schans aan de Schans 1 in Beverwijk. Hier zijn diverse creatieve ateliers, een bakkerij  en, op de begane grond, met een aparte entree, cadeauwinkel  De Schans gevestigd, waar producten van cliënten van de dagbesteding worden verkocht. Schuin tegenover dagcentrum De Schans, aan de Alkmaarseweg 1 (in een eigen ruimte op ons Bestuursbureau) is onze inruil-kinderkledingwinkel Wissel4Kids gevestigd. Deze winkel draait met cliënten van de dagbesteding van de SIG, onder begeleiding van professionele medewerkers van de SIG. 

Buurtwinkel de Schans

In het voormalige pand van IJzerhandel Hergarden aan de Schans 2 in Beverwijk is sinds maart 2018 Buurtwinkel de Schans gevestigd, een diensten-. ontmoetings- en activiteitencentrum voor en met de wijk, dat de SIG samen met de Stichting Welzijn Beverwijk (SWB) verder ontwikkelt. Cliënten van de dagbesteding van de SIG voeren vanuit de buurtwinkel diverse diensten uit, waaronder het afvalvrij houden van de Breestraat.  

Project 'Met vereende kracht'

Doel van het project 'Met vereende kracht' is methodische samenhang te creëren tussen formele en informele zorg, om zo het aandeel van de professionele zorg te verminderen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de methode Sociale Netwerkstrategieën. We voeren het project uit met de Stichting Welzijn Beverwijk, de Vrijwilligerscentrale en de Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland (STG).

Veilig Vrijwilligerswerk

Seksueel misbruik in de gehandicaptenzorg is een lastig onderwerp. Een schrikbeeld voor elke zorginstelling én vrijwilligersorganisatie. De gemeente Haarlem heeft in 2011 het initiatief genomen voor het project 'Veilig Vrijwilligerswerk' om het risico en de gevolgen van misbruik van (minderjarige) verstandelijk gehandicapte cliënten te beperken en in voorkomende gevallen adequaat op te treden. De SIG is partner in de projectgroep, die voor scholing van contactpersonen heeft gezorgd. Deze contactpersonen adviseren verenigingen en vrijwilligersorganisaties over het voeren van een veilig vrijwilligersbeleid. Vanuit de SIG is José Bechtold contactpersoon en aanspreekpunt op dit gebied. Lees meer op www.inveiligehanden.nl. De SIG vraagt van alle vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).