Gezinsondersteuning in de gemeente Castricum

Thuis, met zorg

Amb Gezinsond 6 Amb Gezinsond 6
Amb Gezinsond 14 Amb Gezinsond 14
Astrid Reulen Nieuw

Uw relatiemanager bij SIG

Neem gerust contact met mij op als u vragen heeft over wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen.

Astrid Reulen

0251 - 257 857

areulen@sig.nu

De SIG heeft specialistische kennis en langdurige ervaring met ambulante gezinsondersteuning. We richten ons vooral op de opvoeding/ontwikkeling van de kinderen, opdat zij (zo lang mogelijk) thuis, in het eigen gezin, kunnen blijven wonen.

De ambulante gezinsondersteuners bieden praktische ondersteuning bij het reilen en zeilen van het huishouden en gezinsleven. Waar nodig en gewenst begeleiden we ouders bij contacten met school, artsen en instanties.

Onze succesfactoren zijn: eigen regie bij de cliënt, transparantie, versterking van zelfstandigheid, emancipatie, maatschappelijke participatie en samenwerking met het eigen sociale netwerk van de cliënt.
Onze ambulante gezinsondersteuners werken nauw samen met Bureau Jeugdzorg, voogdij-instellingen, wijkwelzijnswerk, vrijwilligers, externe deskundigen en collega-instellingen.

We bieden verschillende vormen van ambulante gezinsondersteuning, zoals intensieve en praktisch pedagogische gezinsondersteuning, logeeropvang en gastgezinnen.
In Limmen hebben wij ook een gezinshuis, waar vier cliënten - kinderen - wonen, die in gezinsverband worden begeleid/opgevoed door een echtpaar dat hiervoor in dienst van de SIG is. Zij worden professioneel ondersteund vanuit de SIG.

De ambulante (gezins)ondersteuning wordt geboden vanuit ons kantoor in Beverwijk.

Klik hier voor meer informatie over onze gezinsondersteuning.