Bijzondere projecten

Haarlem e.o.

Wisselwerk 15 Wisselwerk 15
Wisselwerk 45 Wisselwerk 45
Karina Wosimski

Uw relatiemanager bij SIG

Neem gerust contact met mij op als u vragen heeft over wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen.

Karina Wosimski

0251 - 257 857

kwosimski@sig.nu


Nieuwbouw P.C. Boutensstraat

Tussen de Randweg en de P.C. Boutensstraat in Haarlem-Noord is een mooi nieuw appartementencomplex van de SIG verrezen, met vijftien studio's voor herhuisvesting van cliënten voor onze verouderde woongroep De Schalkse Hoek in Schalkwijk. In juni 2014 werd het nieuwe woonproject door de burgemeester van Haarlem geopend. 

Project 'Samenwerking brengt zorg dichterbij'

De SIG voert samen met de Stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden- en Zuid-Kennemerland (STG) en Stichting De Baan een project uit, waarin formele en informele zorg efficiënt op elkaar worden afgestemd. Het doel is methodische werkwijzen te ontwikkelen, waarin het aandeel van de formele, professionele zorg met 25% wordt teruggebracht.
Uitgangspunt blijft de hulpvraag van de cliënt, maar bij het zoeken naar een passend antwoord zal eerst samen met cliënt/familie worden geïnventariseerd wat er informeel (eigen sociaal netwerk, mantelzorgers, vrijwilligers, welzijnsorganisaties) mogelijk is. Wat overblijft aan noodzakelijke, professionele begeleiding kan door de SIG worden geboden. Dit vraagt om een andere houding en werkwijze van onze ambulante ondersteuners. Zij worden hierin geschoold volgens de methode Sociale Netwerkstrategieën. In het kader van het project worden de informele mogelijkheden van de STG en De Baan al meteen bij de intake betrokken.

Veilig Vrijwilligerswerk

Seksueel misbruik in de gehandicaptenzorg is een lastig onderwerp. Een schrikbeeld voor elke zorginstelling én vrijwilligersorganisatie. De gemeente Haarlem heeft in 2011 het initiatief genomen voor het project 'Veilig Vrijwilligerswerk' om het risico en de gevolgen van misbruik van (minderjarige) verstandelijk gehandicapte cliënten te beperken en in voorkomende gevallen adequaat op te treden. De SIG is partner in de projectgroep, die voor scholing van contactpersonen heeft gezorgd. Deze contactpersonen adviseren verenigingen en vrijwilligersorganisaties over het voeren van een veilig vrijwilligersbeleid. Vanuit de SIG is José Bechtold contactpersoon en aanspreekpunt op dit gebied. Lees meer op www.inveiligehanden.nl. De SIG vraagt van alle vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Eetcafé

De SIG is partner in Eetcafé De Baan van stichting De Baan in Haarlem. Samen koken en/of eten is zeer stimulerend waar het gaat om vaardigheden leren, zelfvertrouwen opbouwen en sociale contacten opdoen.