Feiten & Cijfers SIG

Groot in het kleine

Waterrijck 1 Waterrijck 1
Schoterhof 23 Schoterhof 23
Groengroep Michael Groengroep Michael
Duinvliet-20 Duinvliet-20
Jan Campert-17 Jan Campert-17
naar gastgezin naar gastgezin
Schalksehoek-28 Schalksehoek-28

Feiten en cijfers SIG

Verdeling aantal cliënten Zorg in Natura (ZIN):

Ambulante ondersteuning individueel wonend:     circa    225
Gezinsondersteuning/behandeling extramuraal:   circa    140
Volledig Pakket Thuis:                                           circa      50
Dagbesteding:                                                       circa    100
Logeren:                                                                circa      15                                                 7
Woonproject/aanleunwoning:                                 circa     240

Verdeling aantal cliënten Persoonsgebonden budget (PGB):
Ambulante ondersteuning,
incl. gezinsondersteuning                                   13
Dagbesteding                                                     15
Logeren                                                               10
Wonen                                                                  5

Aantal medewerkers                                      ruim 400
Vaste vrijwilligers                                                      200

Onze extramurale AWBZ-functies:
Behandeling extramuraal
Persoonlijke Verzorging (PV)
Begeleiding Individueel (BI)
Begeleiding Groep (BG)
Tijdelijk verblijf

Wij bieden deze ondersteuning in de vorm van: 

  • Ambulante ondersteuning van gezinnen met een of meerdere kinderen met een beperking en/of een of beide ouders met een beperking
  • Volledig Pakket Thuis (VPT): ambulante woonbegeleiding bij zelfstandig wonen, met ondersteuning vanuit een steunpunt
  • Woonprojecten met 7/24 uurs zorg
  • Ontwikkelhuis jongeren (training zelfstandig wonen)
  • Kinder/tienerwoonprojecten
  • Particuliere pgb-ouderprojecten
  • Gezinshuizen
  • Regionaal Logeerhuis, incl. kort verblijf, respijtzorg en overbruggingszorg (IJmuiden)
  • Dagbesteding: ambachtelijk activiteitencentrum Wisselwerk (Beverwijk), diverse winkels, een bakkerij, een mobiele groengroep, een horecagroep, een kinderboerderij, een dienstencentrum/buurtwinkel en diverse eetcafé's. 

Samenwerking in de regio, met onder andere:

STG Vrijwilligershulp & Mantelzorg (partnerrelatie)
Heliomare
De Meergroep IJmond Werkt
Stichting De Meander Beverwijk
Stichting Ook Voor Jou Beverwijk
Samenwerkingsovereenkomst Participatie Midden-Kennemerland met Philadelphia Zorg, VG Belang, Sport Support, Kennemerland, Hartekamp Groep, MEE Noordwest Holland, Stichting Welzijn Velsen, Welschap Welzijn en stichting Welzijn Beverwijk
Stichting De Stampertjes Bloemendaal
Stichting Samen Spelen Akersloot
Viva! Zorggroep
ZorgBalans
Stichting SHDH
Zorgboerderij Castricum
Samenwerkingsverband Autisme Spectrum Stoornissen Kennemerland, Amstelland en de Meerlanden
Stichting De Baan
Vrijwilligerscentrales regio
De Noordketen Haarlem-Noord
Flexicura
Thuiszorg Zuid-Kennemerland
InHolland School of Social Work
ROC Nova College
Beleidsnetwerk Seksualiteit voor mensen met een beperking Midden- en Zuid-Kennemerland met Philadelphia Zorg, Hartekamp Groep, De Zevensprong, MEE Noordwest Holland
Koninklijke Visio
RIBW KAM
Roads
Verwijsindex Jongeren Noord-Holland
OGGZ
Voorportaal Maatschappelijke Begeleiding Heemskerk met SMDMK, MEE Noordwest-Holland, Welschap Welzijn, De Stut, Viva! Zorggroep, GGD, Dijk en Duin, Reaktgroep, HKG, gemeente Heemskerk
Groei en Vooruitgang voor Iedereen Heemskerk (delinquenten met een verstandelijke beperking)
Heemswijk
Stichting Mozartstaete
Welschap Welzijn
Weldoen IJmond
Stichting Woon op Maat
Hartekamp Groep
Basisschool Binnenmeer Uitgeest
Stichting Woongroep Uitgeest
FC Uitgeest
Amstelduin
Lijn 5 Velsen
Gemeenten in verzorgingsgebied
Haarlem Effect
Ecosol Effect
DOCK Haarlem
Stichting ADV