Vacature Bestuurssecretaris M/V uren in overleg min. 28 uur p/w

Wij zijn op zoek naar een nauwgezette Bestuurssecretaris M/V.
Uren in overleg (min. 28 uur per week)

De bestuurssecretaris vervult op strategisch, bestuurlijk juridisch en inhoudelijk niveau een ondersteunende, adviserende en regisserende rol naar de bestuurder, de raad van toezicht, het managementteam en andere onderdelen van de organisatie, zoals de centrale cliëntenraad, centrale verwantenraad en de ondernemingsraad.

De SIG is een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een beperking in hun woon- en werksituatie. Het aanbod varieert van 24-uurs zorg tot enkele uren begeleiding van mensen in hun eigen (ambulante) woonsituatie. De SIG ziet zich als een waarde-gestuurde organisatie die de cliënt en de inhoud van zorg steeds als uitgangspunt neemt. “Warmte een woonplaats” is een belangrijk credo voor de SIG, ook voor de ambulante cliënten en gezinnen.

Doel van de functie
De bestuurssecretaris vervult op strategisch, bestuurlijk juridisch en inhoudelijk niveau een ondersteunende, adviserende en regisserende rol naar de bestuurder, de raad van toezicht, het managementteam en andere onderdelen van de organisatie, zoals de centrale cliëntenraad, centrale verwantenraad en de ondernemingsraad.

Plaats in de organisatie
De bestuurssecretaris legt verantwoording af aan de bestuurder en werkt nauw samen met het MT van de SIG dat wordt gevormd door drie clustermanagers, hoofd financiële administratie en hoofd personeel & organisatie. De bestuurssecretaris geeft leiding aan het MT-secretariaat.

Wat ga je doen?
Je draagt zorg voor integrale inhoudelijke en beleidsmatige ondersteuning aan de bestuurder. Je fungeert als kwaliteits- en procesbewaker waar het gaat om besluitvormingsprocessen, strategisch beleid en de voorbereiding en uitwerking van zaken op ambtelijk niveau (denk aan samenwerkings-overeenkomsten, notariële afdoeningen, statuten en reglementen). Je levert een bijdrage aan de totstandkoming van diverse verantwoordingsdocumenten (w.o. jaarverslag). Je draagt zorg voor de coördinatie in de beleidscyclus en doet voorstellen ter verbetering van het integrale beleidsproces. Je signaleert wijzigingen in wet- en regelgeving en doet van daaruit voorstellen tot aanpassing van beleid. Ook neem je deel aan de vergaderingen van het MT en verzorg je de verslaglegging, planning en agenda. Je geeft leiding aan het MT-secretariaat en vervult taken ten behoeve van de Raad van Toezicht met betrekking tot planning, vastlegging en archiefbeheer.

Wie ben je?
Je beschikt over een relevante opleiding op (minimaal) hbo-niveau met meerdere jaren werkervaring in een vergelijkbare functie. Je hebt gedegen kennis van wet- en regelgeving op het gebied van zorg (WLZ, WMO, jeugdwet) en de Governance Code. Je beschikt over gedegen kennis van en inzicht in besluitvormingsprocessen, communicatie en beleids- en veranderingsprocessen. Je bent nauwgezet op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen op het veld van zorg en dienstverlening aan onze doelgroep, beleid(sregels) en relevante wet- en regelgeving. Je beschikt over uitstekende mondelinge uitdrukkingsvaardigheden. Je ben overtuigend in de advisering over beleidsontwikkeling en –implementatie. Je bent oplettend bij het coördineren en bewaken van beleids- en besluitvormingsprocessen en de voortgang van diverse projecten. Oplettendheid is ook vereist ten aanzien van het tijdig signaleren van in- en externe ontwikkelingen en veranderingen in wet- en regelgeving. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is bij jou in ruime mate aanwezig, waarbij er wordt gehecht aan een begrijpelijke en heldere schrijfstijl.

Wat hebben wij te bieden?
Een inspirerende werkomgeving met enthousiaste collega’s. Een organisatie die in alle hectiek van deze tijd haar eigen identiteit heeft weten te behouden, met een duidelijke visie en een eigen wijze om doelen te behalen. Trots zijn wij op de verkiezing “Beste werkgever van het jaar 2017-2018” voor de Gehandicaptenzorg.  De functie is ingedeeld in FWG-schaal 60. Je werkt vanuit het bestuursbureau in Beverwijk. Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.

Het dienstverband wordt vooralsnog aangegaan voor de duur van een jaar met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet.

Voor alle functies bij de SIG is het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht.

Geinteresseerd?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Kroft (bestuurder) of Linde Dijkstra (hoofd P&O) bereikbaar op telefoonnummer 0251 – 257 857  Je sollicitatiebrief met curriculum vitae kun je voor 10 december a.s. mailen naar solliciteren@sig.nu