Wie zijn wij?

Professioneel en bewust kleinschaling

Creasig 8 Creasig 8
Creasig 7 Creasig 7

Wat vinden onze cliënten?

“We hebben elk jaar een playbackshow, dat is altijd een heel groot feest. Onze directeur is er ook altijd bij. Hij vraagt altijd hoe het met me gaat. Dat vind ik leuk.”

Martijn Hollander

De SIG is een professionele, bewust kleinschalige organisatie die al bijna 50 jaar ondersteuning biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en/of autismespectrum problematiek. We hebben ruim 700 cliënten, circa 300 medewerkers en 130 vaste vrijwilligers. Ons werkgebied strekt zich uit van Alkmaar tot Heemstede (Midden- en Zuid-Kennemerland). We hebben in dit werkgebied diverse steunpunten, woonprojecten en dagestedingsprojecten.

De SIG biedt ondersteuning en begeleiding op grond van kennis, deskundigheid (methodieken) en ervaring.

  • Onze vier pijlers: respect, autonomie, professionaliteit en transparantie
  • Kernwaarden in onze dienstverlening: communicatie, bevordering van zelfvertrouwen, ontwikkeling, tolerantie, integratie/emancipatie en samenwerking (met het eigen sociale netwerk van de cliënt, vrijwilligers, buurt- en wijkorganisaties, collega-instellingen, instanties en gemeenten)
  • Onze basishouding: professioneel, betrokken, vernieuwend, flexibel en creatief

Klik hier als u meer wilt lezen over onze Mens- en Zorgvisie.
Klik hier om de algemene folder van de SIG te lezen.