Wie zijn wij?

Professioneel en bewust kleinschaling

Creasig 8 Creasig 8
Creasig 7 Creasig 7

De SIG is een professionele, bewust kleinschalige organisatie die al bijna 50 jaar ondersteuning biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en/of autismespectrum problematiek. We hebben circa 950 cliënten, 400 medewerkers en 200 vrijwilligers. Ons werkgebied strekt zich uit van Alkmaar tot Heemstede (Midden- en Zuid-Kennemerland). We hebben in dit werkgebied diverse steunpunten, woonprojecten en dagestedingsprojecten.

De SIG biedt ondersteuning en begeleiding op grond van kennis, deskundigheid (methodieken) en ervaring.

  • Onze vier pijlers: respect, autonomie, professionaliteit en transparantie
  • Kernwaarden in onze dienstverlening: communicatie, bevordering van zelfvertrouwen, ontwikkeling, tolerantie, integratie/emancipatie en samenwerking (met het eigen sociale netwerk van de cliënt, vrijwilligers, buurt- en wijkorganisaties, collega-instellingen, instanties en gemeenten)
  • Onze basishouding: professioneel, betrokken, vernieuwend, flexibel en creatief

Klik hier als u meer wilt lezen over onze Mens- en Zorgvisie.