Samen met vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar in de zorg

Vrijwilligers vervullen een zeer belangrijke rol in het persoonlijk welbevinden en zelfvertrouwen van cliënten. Hiermee dragen zij in belangrijke mate bij aan hun ontwikkeling. Immers: cliënten die zich goed voelen, staan open voor het aanleren van nieuwe vaardigheden. De SIG heet nieuwe vrijwilligers dan ook altijd van harte welkom. Voor onze woonlocaties zoeken wij vooral persoonlijke maatjes voor onze cliënten. Daarnaast zijn wij blij met vrijwilligers die helpen in onze winkeltjes en bij evenementen. Kijk ook eens bij onze vacatures.

Klik hier als u zich als vrijwilliger wilt aanmelden.