De SIG is een kleinschalige organisatie voor mensen met een beperking en/of autisme in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland. De SIG gaat er in haar visie van uit dat ieder mens van waarde is en zin kan geven aan zijn eigen bestaan en dat van anderen. De SIG formuleert haar aanbod vanuit de vraag van de individuele cliënt: het principe van vraag gestuurde zorg. Meer informatie over onze organisatie en het organisatiebeleid vindt u op www.sig.nu.

De Raad van Toezicht (rvt) houdt integraal toezicht op het beleid en functioneren van de stichting en de bestuurder, overeenkomstig de uitgangspunten van de Governance Code Zorg. Daarnaast staat de rvt de bestuurder met raad terzijde (klankbordfunctie) en oefent zij de werkgeversfunctie uit naar de bestuurder. De rvt heeft drie commissies ingericht waarbij telkens meerdere leden van de rvt betrokken zijn: een commissie kwaliteit en veiligheid, een auditcommissie en een remuneratiecommissie.

Wij zijn daarbij op zoek naar een

LID RAAD VAN TOEZICHT

  • met portefeuille Financiën en bedrijfsvoering
  • met financiële ervaring en kennis van bedrijfsvoering, vastgoed en ict,
  • Het volledige profiel van Lid Raad van Toezicht en meer informatie over de procedure vindt u op de vacaturepagina.