De meeste jongeren komen via hun stage van school bij dagcentrum Wisselwerk binnen. Tijdens deze stage kunnen ze alvast wennen aan de nieuwe 'volwassen' werksituatie. Die vraagt om nieuwe vaardigheden, zoals samenwerken en een grotere zelfstandigheid.

Het cursusaanbod bestaat uit vier blokken van tien weken:

Blok 1: Kennismaking met elkaar en Wisselwerk, uitleg over de cursus en leren opkomen voor jezelf

Blok 2: Werkbezoeken aan diverse dagbestedingsprojecten en kennismaking met de specifieke vaardigheden die hiervoor belangrijk zijn

Blok 3: Differentiatie horeca, ambacht en dienstverlening, met één dag per week actief meedraaien in werkveld van keuze, met oefening van praktische vaardigheden op de werkplek.

Blok 4: Diverse thema’s: cursus I-pad, computergebruik en mediawijsheid