We houden geen maximum afstand of kilometerbudget aan. Op deze manier kunnen onze cliënten werken bij dagbestedingsprojecten, die het beste passen bij hun wensen en talenten, ook als die zich buiten de formele kilometergrens van de gemeente bevinden. Nieuwe cliënten voor onze dagbesteding proberen we wel dichterbij hun woonlocatie te plaatsen.