Samenwerking SIG en De Barrage

woensdag 20 juni 2012

Onze directeur Jan Kroft en directeur Jacco Hoorn van Stichting De Barrage hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. De Barrage kan veel voor enkele van “onze” SIG-kinderen betekenen.

De Barrage is een organisatie in Werkhoven (onder Utrecht) die kinderen met opgroeiproblemen en/of een ontwikkelingsachterstand een (deeltijd) woonplek, dag- en logeeropvang en dagbesteding biedt. Dat gebeurt in een boerderijomgeving met veel paarden en andere dieren, die een belangrijke stimulerende rol spelen bij de zorg rond de kinderen. We kwamen in contact met De Barrage, nadat Bureau Jeugdzorg bij ons een kleuter uit de omgeving van Werkhoven aanmeldde. Het betrof een semimurale plaatsing; dit soort aanmeldingen van Bureau Jeugdzorg komt vaker van buiten onze regio.
"De SIG onderzocht de samenwerking met De Barrage, omdat het jongetje in kwestie daar met de juiste zorg dicht bij zijn eigen sociale netwerk zou kunnen blijven”, vertelt Astrid Reulen, onze clustermanager Kinderen&Jongeren. “En de omgeving van De Barrage – de ruimte, de rust, de natuur, de dieren – biedt voor dit kind ook een belangrijke meerwaarde." 
Qua visie op zorg en ondersteuning sluiten de SIG en De Barrage goed bij elkaar aan, zegt Astrid. De instelling in Werkhoven biedt op dit moment ondersteuning aan drie jonge cliënten; uibreiding is niet de bedoeling. Als 'hoofdaannemer' blijven wij verantwoordelijk voor deze cliënten, maar De Barrage neemt de uitvoering van de zorg volledig voor haar rekening.
De ontwikkeling van de kinderen wordt regelmatig geëvalueerd.