Veilig Vrijwilligerswerk: voorkomen van seksueel misbruik

donderdag 16 augustus 2012

De gemeente Haarlem wil (het voorkómen van) seksueel misbruik van mensen (kinderen) met een beperking in het vrijwilligerswerk actief aanpakken. Zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties worden de komende jaren ondersteund bij hun beleid op dit gebied. 

De gemeente Haarlem heeft onderzocht in hoeverre het onderwerp aandacht krijgt bij organisaties die met de inzet van vrijwilligers werken met kinderen/mensen met een beperking. In totaal 86 organisaties in Haarlem deden mee, waarvan bij slechts de helft aandacht wordt besteed aan het onderwerp seksueel misbruik. Deze organisaties vragen van hun vrijwilligers bijvoorbeeld een zogenoemde Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en/of benoemen een vertrouwenspersoon. Uit het onderzoek van de gemeente blijkt veel behoefte (57%) aan ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van training van medewerkers.
Op grond van de uitkomsten van het onderzoek heeft de gemeente samen met de SIG, de Vrijwilligerscentrale, Scouting en Sport Support een aantal maatregelen uitgewerkt die tot doel hebben seksueel misbruik van kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking in het vrijwilligerswerk te voorkomen.
Inmiddels zijn in Haarlem vijf trainers opgeleid, onder anderen een van onze SIG-medewerksters, die de vrijwilligersorganisaties ondersteunen bij de invoering van de landelijke toolkit "In Veilige Handen". Deze toolkit bevat een stappenplan dat loopt van licht naar zwaar: het begint bij het opstellen van omgangs- en gedragsregels en loopt via het aanstellen van vrijwilligers (o.a. vragen naar VOG) naar aansluiting bij landelijk tuchtrecht en een ‘zwarte lijst’ van veroordeelden (om te voorkomen dat veroordeelde vrijwilligers elders weer aan het werk kunnen).