Wijkwandeling in Haarlem-Noord

wijkwandeling Haarlem-Noord wijkwandeling Haarlem-Noord

zaterdag 06 oktober 2012

Zo’n veertig bewoners van Delftwijk (Haarlem-Noord) namen zaterdagmiddag 6 oktober deel aan een buurtwandeling langs enkele van onze locaties. Het werd een informatieve en zeer geanimeerde wederzijdse kennismaking.

De bewonerswerkgroep Bekend Maakt Bemind in Haarlem-Noord benaderde ons enkele maanden geleden met de vraag of we wilden meewerken aan een presentatie in Delftwijk. De werkgroep organiseerde eerder al bijzondere ontmoetingen met bijzondere groepen in de wijk, zoals jongeren en buitenlandse vrouwen. De bedoeling van deze activiteiten is elkaar in de wijk beter te leren kennen en mogelijke vooroordelen weg te nemen. Ofwel: bekend maakt bemind.
In overleg met de werkgroep kozen we voor een buurtwandeling langs vier van onze locaties in Delftwijk, te beginnen bij ons Steunpunt Ambulante (gezins)Ondersteuning aan de Generaal Spoorlaan.  Na de ontvangst met koffie, thee en lekkers en een welkomstwoord van medewerkers van het  steunpunt togen de wandelaars in twee groepen op pad. Ook de zon was intussen – na een grijze ochtend – van de partij.
De wandeling voerde, per groep in wisselende volgorde, langs onze woonprojecten Jan Campertstraat, Garmt Stuivelingstraat en Gen. Spoorlaan, met als hoogtepunt een high tea in een partytent op de stoep van onze Bakkerij. Op alle locaties kregen de buurtbewoners behalve overheerlijke hapjes van de Bakkerij ook informatie over de aard en werkwijze van de voorziening waar ze op bezoek kwamen.
Wat opviel was de oprechte belangstelling van de bezoekers. “Wij wonen in hetzelfde appartementencomplex als cliënten van de SIG en pal boven de Bakkerij, maar we maken nu eigenlijk pas echt een beetje kennis met elkaar”, aldus een meewandelend echtpaar van de Gen. Spoorlaan. Een andere deelnemer herkent een paar bewoners op de portretfoto’s, die naast de deuren op de galerij van de Garmt Stuivelingstraat hangen. “Ik zie ze wel eens bij Albert Heijn, maar had geen idee dat ze hier wonen”, zegt een mevrouw die zelf om de hoek woont. Een van de deelnemers stelt bij het bezoek aan het steunpunt Jan Campertstraat vast nooit geweten te hebben dat in het appartementencomplex ook mensen met een beperking wonen. “We zijn in Delftwijk misschien wel beter geïntegreerd dan we zelf dachten”, zegt hij. De informatie die hij van de SIG-medewerker krijgt, voegt echter wel wat toe, vindt hij. “Ik begrijp nu beter hoe belangrijk het is elkaar een beetje te helpen. Ik ga me zeker opgeven als ‘maatje’. Een uurtje in de week samen koffie drinken of een wandelingetje maken, dat moet kunnen. We moeten er hier in Delftwijk toch samen iets van maken?”
Voorzitter René van der Rijst van de werkgroep Bekend Maakt Bemind knikt instemmend. "Dat is precies de bedoeling van de ontmoetingen die we organiseren." De buurtwandeling werd afgesloten bij café Vincenzo op het Marsmanplein, waar iedereen een drankje en een attentie van de SIG kreeg. Op onze beurt kregen we een luid applaus van de wandelaars voor een geslaagde en leerzame middag.