Studiedag en presentatie dvd Totale Communicatie

studiedag Totale Communicatie (1) studiedag Totale Communicatie (1)

donderdag 04 april 2013

De SIG heeft op 4 april in het Kennemer Theater in Beverwijk een zeer geslaagde studiedag voor medewerkers gehouden over het effectief toepassen van de methodiek Totale Communicatie. Ook presenteerden we onze dvd Totale Communide.

Circa 160 medewerkers namen deel aan onze studiedag over Totale Communicatie (TC), een methode waarbij bewust alle communicatiemiddelen worden ingezet ter ondersteuning van het (verbale) contact met cliënten. “Bij de SIG gaan we ervan uit dat mensen blij worden als ze het gevoel hebben baas over hun eigen leven te zijn. Voor die eigen regie is het belangrijk dat wij als begeleiders begrijpen wat cliënten willen, zonder dat wij dat sturen of invullen. Totale Communicatie kan in belangrijke mate bijdragen aan het benoemen en bespreken van wat cliënten bezighoudt, waarmee we onze ondersteuning kunnen verbeteren", aldus gedragsdeskundige Merel Holleman. Zij stond samen met José Bechtold, stafmedewerker cliëntenemancipatie, aan de wieg van de dvd.
In negen workshops kunnen medewerkers tijdens de TC-studiedag  interactief kennismaken met diverse ondersteunende communicatiemiddelen. Zo oefenen de deelnemers in de workshop Gebaren voor de spiegel met gebaren die horen bij begrippen als ‘bezorgd’, ‘schrikken’ en ‘boos’, met bijbehorende mimiek en lichaamshouding.  “Het mooie is dat je bij het gebruik van gebaren vanzelf rustiger en in kortere zinnen gaat praten en ook je taalgebruik eenvoudiger houdt. Ook dat komt de communicatie ten goede”, vertelt workshopleidster Ilonka. In de workshop Seksualiteit leren de deelnemers hoe met gebruik van onder meer tekeningen, foto’s en picto’s dit lastige onderwerp beter bespreekbaar kan worden. gemaakt. In de workshop Signaleringsplan wordt gewerkt met kleuren, picto’s en observaties en in de workshop Respectvol Communiceren oefenen de deelnemers in ‘waardevrije’ bejegening.

Kleuren, tekeningen, lichaamstaal, muziek, objecten, picto’s, foto’s, schema’s en mappen, agenda’s, toon, toonhoogte, volume en tempo in gesproken taal; alle middelen die bij Totale Communicatie kunnen worden ingezet, vaak gecombineerd, komen in diverse workshops aan bod en worden in rollenspellen en praktijksituaties geoefend.
Tijdens de plenaire workshop in de grote zaal geeft José Bechtold een beeldende presentatie van de meerwaarde van aanvullende communicatiemiddelen aan de hand van de wijze waarop Ikea dat doet met zijn bouwpakketten. Collega Nico de Roode krijgt op het podium een verzameling planken, schroeven, pluggen en een imbussleutel met het verzoek er iets moois van te maken. Ondanks de positieve aanmoedigingen (ook onderdeel van Totale Communicatie) kan hij er aanvankelijk niets mee, al is het maar omdat hij niet weet wat het moet worden. Pas als op het grote scherm achtereenvolgens een voorbeeld van het product, een montagetekening, een stapsgewijze beschrijving van de werkwijze en een animatiefilmpje verschijnen, begrijpt Nico wat hij moet doen en zet hij een mooi keukentrapje in elkaar. “Totale Communicatie is bouwen. En welke bouwstenen je daarbij nodig hebt, blijkt als je bezig bent”, vat José samen, doelend op het bewust en creatief gebruiken van TC-middelen. Tot besluit van de studiedag wordt de dvd Totale Communicatie gepresenteerd. De dvd  bevat zeven filmpjes, die aan de hand van gespeelde situaties laten zien hoe TC effectief kan worden ingezet. De eerste dvd is voor mevrouw Tini de Boer, die na 44 jaar afscheid nam als bestuurder van de SIG. Zij was vanaf het eerste uur bij de SIG betrokken, eerst als bestuurslid en later als lid van de Raad van Toezicht.

Alle deelnemers aan de studiedag zullen later deze maand in hun eigen teams hun workshopervaringen uitwisselen. Met die ervaringen, de opgedane kennis én de dvd Totale Communicatie met bijbehorend instructieboekje zullen alle mogelijkheden van Totale Communicatie optimaal kunnen worden benut. Doel is dat op termijn alle medewerkers van de SIG op vanzelfsprekende wijze ondersteunende communicatie toepassen in hun cliëntencontacten. Andere organisaties en zorgverleners die werken met mensen met een verstandelijke beperking kunnen de dvd bij ons bestellen.