Veilig Vrijwilligerswerk

logo veilig vrijwilligerswerk logo veilig vrijwilligerswerk

donderdag 12 september 2013

De SIG is actief partner in het project Veilig Vrijwilligerswerk/In Veilige Handen. Op 24 september is er een informatiebijeenkomst. In oktober kunnen vaste medewerkers een training Intern Adviseur Veilig Vrijwilligerswerk doen.

Seksueel misbruik van minderjarige cliënten door vrijwilligers; je moet er niet aan denken. Wij doen dat wél, juist om te voorkómen dat het gebeurt en bij signalen en incidenten adequaat op te kunnen treden. Het project Veilig Vrijwilligerswerk/In Veilige Handen heeft tot doel medewerkers en vrijwilligers die met kinderen/jongeren werken bewust en alert te maken op mogelijke signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en hen te informeren over wat zij met deze signalen kunnen doen. Het project wordt uitgevoerd door de Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o.

Informatiebijeenkomst

De Vrijwilligerscentrale Haarlem en omstreken houdt dinsdag 24 september a.s. een informatiebijeenkomst over 'veilig vrijwilligerswerk'. Tijdens deze avond maken vrijwilligers en beroepskrachten die met kinderen/jongeren werken, kennis met Yvonne Brandenburg, de onafhankelijk vertrouwenspersoon voor Haarlem en omstreken, bij wie signalen van seksueel misbruik kunnen worden gemeld. Ook de Zedenpolitie is tijdens de informatiebijeenkomst vertegenwoordigd, om te vertellen over de procedure bij meldingen van (dreigend/mogelijk) misbruik. Vanuit de gemeente krijgen de aanwezigen informatie over het aanvragen van de zogeheten Verklaring Omtrent Gedrag en de vergoeding van de kosten van deze VOG.
Dinsdag 24 september, 19.30 - 21.00 uur, stadhuis gemeente Haarlem, Grote Markt 1, Haarlem. Deelname kost niets. Aanmelden bij de Vrijwilligerscentrale, tel. (023) 5314862, info@vwc-haarlem.nl.

Training interne adviseurs

De Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o. biedt in oktober een training Adviseur Veilig Vrijwilligerswerk aan. De adviseur Veilig Vrijwilligerswerk is de contactpersoon binnen organisaties, bij wie medewerkers/vrijwilligers terechtkunnen voor informatie en advies over preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag/seksueel misbruik van minderjarige cliënten. Denk hierbij aan advies bij het ontwikkelen van omgangsregels en screening van en een gedragscode voor vrijwilligers,. De interne adviseur Veilig Vrijwilligerswerk biedt in de eigen organisatie ook eerste opvang bij meldingen van (een vermoeden van) seksueel misbruik en adviseert/begeleidt bij verdere actie.
Dinsdagavond 1, 8 en 15 oktober, 19.30 - 22.00 uur, bij SportSupport, Gen. Spoorlaan 2A, Haarlem-Noord. Deelname is gratis. Aanmelden bij de Vrijwilligerscentrale, info@vwc-haarlem.nl.