Vrijwilligersmiddag

Vrijwilligersmiddag Vrijwilligersmiddag

zaterdag 14 december 2013

Wij zijn blij met en trots op onze vrijwilligers. En dus zetten we hen af en toe graag in het zonnetje. Dat deden we zaterdag 14 december tijdens onze eerste officiële vrijwilligersmiddag, samen met de STG (Stichting Thuiszorg Gehandicapten).

De 28 vrijwilligers die zich voor onze vrijwilligersmiddag hadden opgegeven, werden ontvangen met koffie/thee en een lekkere traktatie. Onze directeur Jan Kroft opende het samenzijn met uitleg over de komende veranderingen in het zorgstelsel, waarin vrijwilligers een belangrijke rol krijgen. Het streven van de SIG is, zei hij, de beste vrijwilligersorganisatie van de regio te worden.
Onze coördinator vrijwilligerswerk Frouk Welbedacht vertelde de aanwezige vrijwilligers dat de SIG bezig is het vrijwilligersbeleid te optimaliseren. Dat zal in de toekomst extra aandacht van vrijwilligers vragen voor administratieve zaken (zoals het invullen van formulieren en het bijhouden van documenten) én meer overleg, om met elkaar na te gaan hoe de samenwerking verloopt, of er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden en of er behoefte is aan bepaalde scholing om het vrijwilligerswerk te kunnen verdiepen.
Vanaf januari 2014 zal een jaarkalender worden gebruikt, waarop in overleg met vrijwilligers evaluaties, activiteiten en bijzonderheden worden genoteerd. Ook zullen onze vrijwilligers vanaf januari 2014 ons driemaandelijks 'SIG-bericht' ontvangen, met nieuws en wetenswaardigheden vanuit onze organisatie. Verder zullen we alert blijven op (bij)scholing van onze vrijwilligers. Hiervoor zijn we aangesloten bij de Vrijwilligersacademie Haarlem en omstreken.
Tijdens de vrijwilligersmiddag konden de aanwezigen tips, vragen en opmerkingen kwijt op een kaartje in de kerstboom. De op deze manier ingewonnen feedback wordt meegenomen in het verbeterproces dat we in gang hebben gezet.
De vrijwilligersmiddag werd afgesloten met een informeel hapje en drankje. Alle gasten gingen naar huis met een fraaie kerstattentie.