Voorbeeldrol voor SIG in vernieuwingen zorg

maandag 22 december 2014

Het programmabureau 'In voor Zorg!' heeft de SIG uitgekozen als voorbeeldorganisatie, om aan de Tweede Kamer (en aan de minster van VWS) te presenteren als geslaagd In voor Zorg-project. Vrij vertaald: de SIG heeft zich aantoonbaar goed en effectief   voorbereid op de aankomende veranderingen in het zorgstelsel en kan daarmee andere organisaties tot voorbeeld dienen. Eerder dit jaar kwamen we al als kwalitatief beste In voor Zorg!-project uit de bus.

Het programma In voor Zorg!, in 2009 opgezet op initiatief van het ministerie van VWS en kenniscentrum Vilans, helpt zorgorganisaties hun werkprocessen toekomstgericht en -bestendig in te richten. Het programma bundelt bestaande kennis ten behoeve van zorgorganisaties en biedt hen praktische ondersteuning in hun eigen verandertraject. 

De SIG besefte al in 2011 dat de landelijke beleidskeuzes gevolgen zouden gaan hebben voor onze cliënten en onze organisatie. Om ook in het toekomstige bestel een rol van betekenis te kunnen blijven spelen en goed in te springen op de veranderingen schakelden we In voor Zorg! in. We hebben vervolgens gewerkt aan efficiency in de organisatie en, in de ondersteuning van cliënten, aan vaardigheden en mogelijkheden voor cliënten om nieuwe relaties te leggen. Het project werd in april 2014 succesvol afgesloten. Zo succesvol zelfs, dat we nu dus landelijk en in politiek Den Haag een voorbeeldrol gaan vervullen. Daar zijn we met z'n allen trots op.

Klik hier om het hele bericht en het rapport van In voor Zorg te lezen.