De Boodschappenbus is bedoeld voor (oudere) wijkbewoners die niet meer zelfstandig naar het winkelcentrum kunnen komen. De bus haalt hen thuis op en brengt hen mét de boodschappen ook weer terug. In het winkelcentrum kan men zelf de boodschappen doen of daarbij hulp krijgen van cliënten van de SIG (dagbesteding). Zij pakken bijvoorbeeld de artikelen van de hoge schappen, leggen zware boodschappen in het winkelkarretje en op de band bij de kassa, helpen bij het inpakken en bij het sjouwen van de boodschappentassen. Na het boodschappen doen, wordt er voor de gezelligheid samen een kopje koffie of thee gedronken in De Buurtwinkel Marsmanplein achter het winkelcentrum (Gen. Spoorlaan), voordat de wijkbewoners weer naar huis worden gebracht.

logo Boodschappenbus

De Boodschappenbus is een initiatief van de SIG en welzijnsorganisatie DOCK, samenwerkende partners in De Buurtwinkel Marsmanplein. Doel is enerzijds de zelfredzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid van kwetsbare wijkbewoners te vergroten en anderzijds cliënten van de SIG, die vaak ook in de wijk wonen, zinvol (vrijwilligers)werk te bieden. Er zullen, aldus de gedachte achter het project, waardevolle sociale contacten worden gelegd tijdens de ritjes in de bus en het boodschappen doen en tijdens het samen koffiedrinken in De Buurtwinkel. Zo wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het welzijn en de sociale activering van beide doelgroepen. Daarmee past het project perfect binnen de door de gemeente gestimuleerde samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties.

De Winkeliersvereniging Marsmanplein is mede-sponsor van de Boodschappenbus. 
Het Paasfeest op en rond het Marsmanplein begint zaterdag 15 april om 09.30 uur.