Het Platform Jeugdhulp is onderdeel van 'samen Voor Betere Zorg' (VBZ), het samenwerkingsverband van zorgaanbieders in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden. In het platform verbinden de organisaties en instellingen die jeugdhulp bieden zich zowel bestuurlijk/organisatorisch als praktisch, in tijdelijke, doelgerichte werkgroepen en korte onderlinge communicatielijnen waar het gaat om de uitvoering van integrale jeugdhulp. Ook de gemeenten zijn via vertegenwoordigers actief in het bestuurlijk overleg van het platform betrokken.

Lokale gemeenschap
In het woensdag getekende convenant verbinden de deelnemende instellingen en organisaties zich officieel aan de visie, samenwerkingsdoelen en (anti-bureaucratische) werkwijze van het Platform Jeugdhulp. Aansluitend aan de officiële ondertekening vond een conferenie plaats, waarin naar voren kwam, dat bij effectieve, inclusief preventieve jeugdhulp alle levensgebieden moeten worden betrokken, zoals wonen, werk, school, relaties en vrije tijd. Daarin speelt de lokale gemeenschap - profesionals, gemeente - een voortrekkersrol, zo was de eensluidende conclusie van de deelnemers aan de conferentie. "Er samen in slagen een arrangement voor jeugdigen te maken, waarin zij positief en veilig in de eigen leefomgeving opgroeien."  

Klik hier om meer te lezen wat de SIG op het gebied van jeugdhulp biedt.