Aan de Nijverheidsweg in Heemstede, pal naast de watertoren, is in amper een jaar een prachtig woonproject gebouwd. Met acht studio's - elk qua indeling nét even anders - voor jongeren tussen de 22 en 28 jaar. Het wordt een mannenhuis, met alleen jongens en jongemannen. In maart kregen ze de sleutels van hun studio, die ze met hulp van hun familie naar eigen smaak zijn gaan inrichten. Het resultaat daarvan is persoonlijk en zeer divers en bovenal mooi, inclusief de gemeenschappelijke (ontmoetings)ruimte op de begane grond. Terecht overheerste tijdens de officiële opening een supertrots gevoel bij ouders en bewoners. En bij iedereen die hier in de afgelopen zeven jaar, van initiatief tot en met uitvoering, zijn positieve en volhardende steentje aan heeft bijgedragen.

Beschermvrouwe
Een belangrijk doel van de initiatiefnemende ouders, verenigd in de Stichting Woonproject Heemstede, was om voor hun kwetsbare kinderen een volwaardige eigen woonruimte te creëren, met professionele persoonlijke ondersteuning én behoud van hun sociale netwerken in Heemstede. Burgemeester Marianne Heeremans twijfelde 'geen seconde', zei ze tijdens de opening van het woonproject, toen ouders haar enkele jaren geleden vroegen beschermvrouwe van het woonproject-in oprichting te worden. "En ik blijf met verve ambassadeur." Met het planten van een boom in de tuin van het woonrproject verklaarde de burgemeester het woonproject officieel voor geopend.

Optimisme
Voorzitter Maria van Niel van de Stichting Woonproject Heemstede bedankte, ook namens mede-initiatiefneemster Sonja Walstra (derde foto van boven) alle organisaties, bedrijven en particulieren, die het realiseren van het woonproject mogelijk  hebben gemaakt. Dankwoorden waren er ook voor de SIG, voor "de open houding, de ervaring, het optimisme en het denken in oplossingen". Een bijzonder dankwoord was er tot besluit van Thomas, een van de bewoners van het nieuwe woonproject. Hij keek terug op de aanvankelijke weerstand in de buurt tegen de hoogte van het nieuwe woongebouw en de positieve ontwikkelingen daarna en sloot af met zijn hoop op 'wederzijds respect' tussen alle bewoners aan en rond de Watertoren.