Nieuwbouw Engelandlaan staat los van verkoop particuliere appartementen

Engelandlaan - Schalkse Hoek april 2016 Engelandlaan - Schalkse Hoek april 2016
Sloop Schalkse Hoek-brievenbus juli 2018 Sloop Schalkse Hoek-brievenbus juli 2018

donderdag 12 juli 2018

In Haarlems Dagblad van 12 juli staat een artikel over de verkoop van appartementen aan de Engelandlaan, op de voormalige plek van ons woonproject De Schalkse Hoek. Het gaat in het artikel over de bouw en vrije verkoop door Vastbouw van twaalf particuliere appartementen. In het nieuwbouwproject aan de Engelandlaan zijn ook zestien appartementen voor cliënten van de SIG opgenomen. Dit onderdeel staat geheel los van de ontwikkeling en verkoop van de particuliere appartementen. 

Geen partij
In het artikel in Haarlems Dagblad gaat het om de wijze waarop Vastbouw de particuliere woningen op de vrije markt verkoopt, namelijk bij opbod. Wij hechten eraan te benadrukken, dat de SIG geen partij is in de ontwikkeling van de particuliere appartementen en ook niet betrokken is bij de verkoop ervan en hier dus ook geen enkel financieel belang bij heeft. 

Wachtlijst
Wij richten ons op een voorspoedige ontwikkeling van zestien nieuwe appartementen voor mensen met een beperking, die nu nog op onze wachtlijst staan. De sloop van het voormalige woonproject De Schalkse Hoek aan de Engelandlaan is in volle gang. De 15 bewoners van het oude woonproject zijn eerder dit jaar verhuisd naar nieuwe appartementen aan het IJslandpark.