Geen partij
In het artikel in Haarlems Dagblad gaat het om de wijze waarop Vastbouw de particuliere woningen op de vrije markt verkoopt, namelijk bij opbod. Wij hechten eraan te benadrukken, dat de SIG geen partij is in de ontwikkeling van de particuliere appartementen en ook niet betrokken is bij de verkoop ervan en hier dus ook geen enkel financieel belang bij heeft. 

Wachtlijst
Wij richten ons op een voorspoedige ontwikkeling van zestien nieuwe appartementen voor mensen met een beperking, die nu nog op onze wachtlijst staan. De sloop van het voormalige woonproject De Schalkse Hoek aan de Engelandlaan is in volle gang. De 15 bewoners van het oude woonproject zijn eerder dit jaar verhuisd naar nieuwe appartementen aan het IJslandpark.