De opbrengst is bestemd voor de stichting Kinderen van de Voedselbank, het goede doel, waar de SIG zich op weg naar haar 50-jarig bestaan –  later dit jaar – voor inzet. 

De jubileum-fietsmarathon werd een supergeslaagd evenement. Met steeds minimaal drie (soms ludiek verklede) fietsers actief, lekkere (zelfgemaakte) hapjes, opzwepende muziek en aanmoedingen van omstanders werd er vanaf vrijdag 8 febr. 16.00 uur tot zaterdag 9 febr. 09.00 uur onafgebroken gefietst. De saamhorigheid was groot. En de voorlopige opbrengst stemde tot grote tevredenheid.  

Donaties op het speciale bankrekeningnummer zijn nog steeds zeer welkom: NL84 INGB 066 014 85 95 t.n.v. Stichting SIG te Beverwijk, onder vermelding van Gift Kinderen.