De inspectie heeft een evaluatieronde door het veld gemaakt, met tien persoonlijke en veertig telefonische bezoeken aan zorginstellingen. Daar ging een uitgebreide vragenlijst aan vooraf. Tijdens het anderhalf uur durende telefonische bezoek werden we hierop doorgevraagd. De inspecteur sloot het gesprek met de SIG af met ‘fantastisch’.

Waakzaam
Daar zijn we uiteraard trots op. Het is een bevestiging die ons tegelijk aanmoedigt om waakzaam te blijven, voor het geval er een tweede coronagolf komt. Het crisisteam van de SIG blijft paraat. Intussen blijven de geldende veiligheidsmaatregelen op de dagbesteding en woonvoorzieningen – afstand houden, handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken – gehandhaafd. Ook in de busjes, waarmee cliënten naar en van de dagbesteding worden vervoerd, blijven de preventieve maatregelen van kracht. En onze extra veilige bezoekunits, geplaatst bij diverse woonvoorzieningen, blijven voorlopig ook staan, zodat ook kwetsbare verwanten en cliënten elkaar kunnen blijven ontmoeten.

Vervoersvrijwilligers gezocht
De organisatie van het vervoer naar en van de dagbesteding blijft een verhoogd aandachtspunt. Omdat er met minder cliënten tegelijk wordt gereden, zijn er meer chauffeurs nodig. We zoeken hiervoor dan ook extra vrijwilligers. Geïnteresseerd? Bel ons via 0251 – 257 857. Lees meer op ‘Vacature vrijwilliger Vervoer'.