“Ik herinner mij André als de persoon die ons, mensen in de zorg, voor morele vraagstukken stelde, die te maken hadden met vrijheid, veiligheid, risico’s accepteren en het recht om je eigen leven te mogen leiden”, aldus Jan Kroft in zijn voorwoord in de nieuwe bundel van André Wijnker. Jan Brezet heeft tijdens Wijnkers leven een aantal gedichten van hem opgeschreven en samen met hem uitgegeven onder de titel  ‘Zijn Oppasser’ (1995). “André weet ons nu, zestien jaar later, met zijn gedichten nog altijd te boeien en ons nog steeds te laten nadenken”, zegt Kroft. “Ik ben blij hem gekend te hebben.”

Filosofisch
IJmuidenaar Wijnker verwoordt in zijn gedichten op een buitengewone manier zijn gevoelens en bijzondere kijk op het leven. Ze zijn veelal kort, filosofisch en serieus, met aan het eind vaak een relativerende twist. De IJmuider Courant gaf in 1989 zijn eerste boekje ‘Ik ben een dichter’ uit. In 1997 verscheen bij uitgever De Vrieseborch zijn bundel ‘Daar sta je dan als mooie jongen’. In dat jaar nam ook het Amerikaanse poëziemagazine Flying Horse vier vertaalde gedichten van hem op. 

Samenwerkingsproject
De uitgave van de bloemlezing ‘Ogen van de zonnestraal’ is het resultaat van een bijzondere samenwerking. Nellie Borst, oud-bestuurssecretaris van de SIG, die André Wijnker ook persoonlijk heeft gekend, selecteerde de gedichten ervoor uit eerdere uitgaves en de nalatenschap van Wijnker, waarvoor de erven André Wijnker toestemming gaven. De Haarlemse fotograaf Ron Moelijker verzorgde in nauwe samenspraak met Nellie Borst de lay-out en het drukwerk, Florie Parenthoux nam met zorg en toewijding de vormgeving en illustraties voor haar rekening en Ester Naomi Perquin, Dichter des Vaderlands van 2017 tot 2019, schreef een mooie, persoonlijke associatieve beschouwing aan de hand van Wijnkers gedicht ‘Dode woorden’. Dit gedicht – zónder relativerende ‘twist’ – is ook in de bloemlezing opgenomen. De uitgave van het boekje werd mede mogelijk gemaakt met financiële steun van de Stichting Vrienden van de SIG.

Verkrijgbaar
De nieuwe gedichtenbundel van André Wijnker is verkrijgbaar in de Read Shop in IJmuiden en Beverwijk, in de SIG-winkeltjes in de regio en bij ‘Jansje’ in Haarlem. Het boekje is ook voor € 7,50 te bestellen bij de SIG, via de mail: info@sig.nu.