Gemeenschapszin
Hof van Leijh is een bijzonder ‘geïntegreerd wonen’-project – van Elan Wonen en projectontwikkelaar/bouwer HBB – waar wonen, zorg en welzijn samenkomen. Het nieuwbouwcomplex telt 172 appartementen voor jong en oud, alleenstaanden, stellen, gezinnen en ouderen, met zestien appartementen voor cliënten van de SIG. Alles in het gebouw – indeling, zorg, voorzieningen – is gericht op verbinding en gemeenschapszin. De buurtwinkel van SIG en DOCK vervult hier een belangrijke rol in, waarbij onze cliënten van de dagbesteding diensten voor (wijk)bewoners gaan uitvoeren. Denk aan bediening in het restaurant van de buurtwinkel, klusjes zoals een boodschap doen, het wegbrengen van oud papier en groenonderhoud rond het appartementencomplex. De SIG spreekt in dit verband van ‘wederkerigheid’; onze cliënten krijgen zinvolle dagbesteding en doen daar iets voor terug voor de samenleving. Dat geldt ook voor onze samenwerking met Zorgbalans, dat in Hof van Leijh een dagopvang voor dementerende ouderen in Haarlem-Oost opzet. SIG en DOCK samen zullen met Zorgbalans dagbestedingsactiviteiten gaan ontwikkelen. Denk aan het verzorgen van koffie/thee en lunch op de dagopvang. SIG, DOCK en Zorgbalans zijn bekend met elkaar van diverse wijkgerichte projecten.

Sociale uitdaging
De sociale uitdaging die ons in Hof van Leijh wacht is groot. Niet alleen onze cliënten die hier gaan wonen, maar álle toekomstige bewoners worden uitgenodigd actief deel te nemen aan de gemeenschap die Hof van Leijh gaat vormen. Zij kunnen daarbij gebruik maken van de diensten van de buurtwinkel op de begane grond én worden gestimuleerd zelf diensten (burenhulp, vrijwilligerswerk) aan te bieden. Niets móet, maar onder het motto ‘samen is altijd meer’ hopen we op een ideale vorm van wonen, zorg en welzijn met en voor elkaar.
Hof van Leijh wordt naar verwachting komend najaar opgeleverd.