In ons Kwaliteitsrapport omschrijven wij jaarlijks hoe wij voldoen aan het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, waarin wij ons verantwoorden over het zorgproces rond de individuele cliënt, het onderzoek naar cliëntervaringen, zelfreflectie in teams en de visitatie.

Ook draagt de SIG al lange tijd het HKZ Keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector), waarbij onze duurzame kwaliteitsverbetering gemeten wordt langs een onafhankelijk eisensysteem.
Dit jaar vonden weer externe audits plaats, waaruit geen enkele afwijking vast te stellen was. Het Keurmerkinstituut roemde Stichting SIG onder andere over het enthousiasme van onze medewerkers èn over onze cliëntdossiers waarbij de inbreng van de cliënt centraal staat.

Hiermee is ons certificaat wederom verlengd en continueren wij ons enthousiasme om de cliënt de best mogelijke en passende begeleiding te kunnen blijven geven.