Raad van toezicht

De raad van toezicht (rvt) houdt integraal toezicht op het beleid en functioneren van de stichting en de bestuurder, overeenkomstig de uitgangspunten van de zorgbrede Governance Code. Daarnaast staat de rvt de bestuurder met raad terzijde (klankbordfunctie) en oefent zij de werkgeversfunctie uit naar de bestuurder. De rvt heeft drie commissies ingericht waarbij telkens meerdere leden van de rvt betrokken zijn: een commissie kwaliteit en veiligheid, een auditcommissie en een remuneratiecommissie.

De rvt bestaat regulier uit vijf leden. Wegens het aflopen van de zittingstermijn van enkele leden, zijn wij op zoek naar:

LID RAAD VAN TOEZICHT

met kennis van en ervaring met de langdurige zorg, die als portefeuille binnen de rvt het aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid krijgt.

Stichting SIG
De SIG is een kleinschalige organisatie voor mensen met een beperking en/of autisme in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland.
De SIG gaat er in haar visie van uit dat ieder mens van waarde is en zin kan geven aan zijn eigen bestaan en dat van anderen. De SIG formuleert haar aanbod vanuit de vraag van de individuele cliënt: het principe van vraag gestuurde zorg.

Lees meer informatie over onze organisatie en het organisatiebeleid.

Interesse?
Ga naar de vacaturepagina voor het volledige profiel van lid raad van toezicht en meer informatie over de procedure.