De Raad van Toezicht (rvt) houdt integraal toezicht op het beleid en functioneren van de stichting en de bestuurder, overeenkomstig de uitgangspunten van de Governance Code Zorg. Daarnaast staat de rvt de bestuurder met raad terzijde (klankbordfunctie) en oefent zij de werkgeversfunctie uit naar de bestuurder. De rvt heeft drie commissies ingericht waarbij telkens meerdere leden van de rvt betrokken zijn: een commissie kwaliteit en veiligheid, een auditcommissie en een remuneratiecommissie.

Wij zijn daarbij op zoek naar een

LID RAAD VAN TOEZICHT

met portefeuille Financiën en bedrijfsvoering

met financiële ervaring en kennis van bedrijfsvoering, vastgoed en ict,

Het volledige profiel van Lid Raad van Toezicht en meer informatie over de procedure vindt u op de vacaturepagina