Indicatie/financiering

Er zijn verschillende geldstromen, van waaruit de ondersteuning van mensen met een beperking wordt vergoed. De financiering is afhankelijk van uw indicatie en het soort hulp dat u krijgt. Voor actuele informatie kunt u contact met onze coördinator zorgtoewijzing opnemen of ons een mail met uw vraag sturen: info@sig.nu.

 

AWBZ

De ondersteuning van volwassenen die 7x24 uur ondersteuning nodig hebben, wordt in de meeste gevallen betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U heeft hiervoor een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). U kunt dan kiezen voor Zorg In Natura, dan betaalt het Zorgkantoor de kosten van uw begeleiding rechtstreeks aan ons. Of u kiest voor een persoonsgebonden budget, waarmee u zelf uw zorg en begeleiding bij ons inkoopt. Voor Wlz-zorg betaalt u een eigen bijdrage.

WMO, Jeugdwet en Participatiewet

De gemeente  is verantwoordelijk voor uw begeleiding aan huis, voor de zorg en ondersteuning aan kinderen en jongeren en voor dagbesteding en begeleid/aangepast werk. Hiervoor gelden de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de nieuwe Jeugdwet en de Participatiewet. Voor Wmo-ondersteuning wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht.

Particulier

Wanneer uw indicatie ontoereikend is of als u geen indicatie krijgt, moet uw ondersteuning uit eigen middelen worden betaald. Wij gaan daarover met u in gesprek en maken een offerte op maat.

Eigen bijdrage

Uw eigen bijdrage voor Wlz- of Wmo-begeleiding wordt berekend door het CAK (Centraal Administratie Kantoor).