Kwaliteitsverslag

Het jaarlijks 'kwaliteitsverslag' van de SIG is een soort jaarverslag, opgesteld conform de richtlijnen van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Hierin kunnen we een goed beeld geven van de kwaliteit van de zorg die we proberen te handhaven en te verbeteren en hoe we daar op diverse manieren mee bezig zijn. 

Het kwaliteitsverslag is voor mensen die picto’s lezen, mensen die moeilijk lezen en mensen die gewoon lezen. In de blauw gedrukte, grotere letters, staat de tekst in het kort, in de zwart gedrukte letters staat de volledige tekst. Waar ‘hij’ staat, bedoelen we meestal ook ‘zij’. 

Kwaliteitsverslag 2018

Kwaliteitsverslag 2017