Spring naar hoofdcontent
Terug

Beelden van kwaliteit

Lees meer

Zorginstellingen moeten zich verantwoorden voor wat ze hun cliënten bieden. Maar hoe doe je dat? Met het project Beelden van Kwaliteit is gekozen voor een frisse aanpak. Medewerkers kijken in dit project bij collega-instellingen in elkaars keuken.

In 2011 heeft de SIG meegedaan aan de pilot 'Beelden van Kwaliteit', een project dat kwaliteit benadert als een leerproces voor alle betrokkenen, gericht op bevordering van de kwaliteit van het bestaan van de individuele cliënt. In het kader van de pilot hebben speciaal hiervoor getrainde medewerkers van de SIG en collega-instelling Odion in de Zaanstreek intensief bij elkaar in de keuken gekeken. Als 'participerend observanten' hebben zij neutraal en onbevooroordeeld, dus zonder waardeoordeel, de zorg en ondersteuning en gedragingen van elkaars cliënten waargenomen en beschreven.
De ervaringen met deze nieuwe vorm van kwaliteitstoetsing zijn zeer positief. Het goed en neutraal 'kijken' naar cliënten en zorgverlening kan betere, individuele zorg opleveren, terwijl het proces zelf ook zorgt voor een continu bewustzijn van het belang van goede, persoonlijke zorg.

Meer algemene informatie over 'Beelden van Kwaliteit' is te vinden op de website beeldenvankwaliteit.nl