In voor Zorg

De SIG heeft deelgenomen aan het traject In voor Zorg! van het ministerie van VWS en Vilans, kenniscentrum langdurende zorg. In april 2014 is het traject afgesloten. De conclusie is dat we als organisatie goed op de WMO-toekomst zijn voorbereid. Het ministerie van VWS heeft ons project aangewezen als een van de kwalitatief beste projecten van het land. Inmiddels heeft In voor Zorg! ons landelijk en in politiek Den Haag als voorbeeldorganisatie aangewezen.

Doel van het ‘In voor Zorg!’-traject voor de SIG was samengevat ons "te ontwikkelen tot een toekomstbestendige organisatie, die blijvend in staat is vanuit eigen waarden en kracht kwalitatief hoogstaande zorg- en dienstverlening te bieden aan huidige en toekomstige cliënten."
We kunnen bij afsluiting van het traject vaststellen dat het doel van de transitie is gehaald. In voor Zorg! heeft als aanjager gewerkt voor het ingezette verandertraject. De toekomst is nog steeds onzeker, maar als organisatie staan we gezond en energiek en met voldoende veranderkracht klaar om de toekomst aan te kunnen. Het ministerie van VWS wil onderzoeken hoe we ons op de transitie voorbereiden, opdat andere zorgorganisaties daar hun voordeel mee kunnen doen. De SIG is blij met de pluim van het ministerie en zal uiteraard graag meewerken aan het onderzoek.

Lees ook de samenvatting van het onderzoek en onze succesvolle veranderaanpak