Kwaliteitsverslag 2017

Eind april 2018 heeft de SIG het eerste 'kwaliteitsverslag' binnen het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg uitgebracht. Een soort jaarverslag nieuwe stijl, conform nieuwe richtlijnen, waarin we een goed beeld kunnen geven van de kwaliteit van de zorg die we proberen te handhaven en te verbeteren en hoe we daar op diverse manieren mee bezig zijn. Dit eerste kwaliteitsverslag betreft het jaar 2017. 

Het kwaliteitsverslag is geschreven voor mensen die picto’s lezen, mensen die moeilijk lezen en mensen die gewoon lezen. In de blauw gedrukte, grotere letters, staat de tekst in het kort, in de zwart gedrukte letters staat de volledige tekst. Waar ‘hij’ staat, bedoelen we meestal ook ‘zij’. 

Klik hier  om het Kwaliteitsverslag 2017 te lezen.