Privacybescherming

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarin de Europese privacyregels zijn opgenomen, heeft de SIG haar privacybeleid aangescherpt en in diverse documenten vastgelegd.  

avg -logo avg -logo