In onze visie heeft iedere cliënt het recht om op zijn/haar eigen manier te streven naar een gelukkig leven. Het is onze opdracht de cliënt te begeleiden, te ondersteunen en te faciliteren bij het realiseren hiervan. Onze begeleiders respecteren de wensen, talenten en mogelijkheden van de cliënt, zonder diens beperking te ontkennen. Onze ondersteuning wordt samen met de cliënt omschreven in een begeleidingsplan.

Zingeving
Zingeving is leidend in de wijze waarop wij ondersteuning bieden. Dat betekent dat iedere individuele cliënt bevestigd wordt in het gevoel dat hij/zij meetelt en er toe doet. We stimuleren daarom zelfrespect, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Waar mogelijk dragen we bij aan maatschappelijke participatie. Iedere cliënt krijgt de mogelijkheid om op eigen niveau en in eigen tempo te werken aan zijn/haar ontwikkeling en inrichting van zijn/haar leven.

Sociaal netwerk
Voor cliënten is het belangrijk mensen om zich heen te hebben op wie ze kunnen terugvallen. Indien gewenst zij hulp bij het leggen en onderhouden van persoonlijke/sociale contacten. Zo kan de cliënt een eigen netwerk opbouwen.