Klachtenregeling cliënten

De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (wkkgz) heeft betrekking op o.a. de klachtenregeling voor verwanten en cliënten. De wet is in 2017 aangepast. De SIG heeft haar klachtenregeling daarop afgestemd om het gemakkelijker te maken een klacht in te dienen.

Lees hier de klachtenregeling van de SIG. We hebben ook een cliëntenversie met picto's gemaakt.

Jeugdwet -> AKJ
Klachten van cliënten (ouders/verwanten) die onder de Jeugdwet vallen, kunnen ook of eerst bij de AKJ (stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg) worden ingediend: https://www.akj.nl/ouders/klacht/. De klacht kan eveneens via de klachtenregeling van de SIG worden verwerkt.