Medezeggenschap

Zorginstellingen zijn wettelijk verplicht een gestructureerde vorm van medezeggenschap voor cliënten en verwanten te organiseren. De SIG doet dat niet alleen omdat het móet. Wij hechten veel waarde aan het kritisch en opbouwend meedenken van onze 'klanten'.

Jan Campertstraat 8 Jan Campertstraat 8

Bij ons kunnen cliënten meedenken, meepraten en meebeslissen. Over onderwerpen die voor alle cliënten belangrijk zijn. Daarom heeft elke locatie een eigen cliëntenraad. Er zijn ruim 20 locatiegebonden cliëntenraden. De vertegenwoordigers daarvan vormen de Centrale Cliëntenraad (CCR). De CCR overlegt met de algemeen directeur en met de clustermanager Ambulante Ondersteuning. Er is ook een jaarlijks overleg tussen de CCR en de Centrale Verwantenraad.
Klik hier voor het jubileumboekje, dat we in het najaar van 2015 hebben uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de CCR.