Samenwerking

De SIG vindt samenwerking belangrijk voor de kwaliteit van zorg. Met het sociale netwerk van cliënten, met gemeenten, instanties, collega-zorgaanbieders en welzijnsorganisaties. In onze zorgregio hebben we een partnerschap met de Stichting STG Vrijwilligershulp en Mantelzorg. Projectmatig werken we met verschillende organisaties samen. 

De SIG is tevens aangesloten bij: 

  • Alliantie M3: de vereniging Alliantie M3 is een netwerkorganisatie van 17 kleine en middelgrote organisaties in de gehandicaptenzorg. M3 staat voor ‘menselijke maat mobiliseren’. Wat de leden drijft is de gedeelde overtuiging dat het in de zorg om de menselijke maat gaat.
  • Carante Groep: Carante Groep is een samenwerkingsverband van twaalf zelfstandige organisaties in de caresector. De aangesloten organisaties zijn regionaal actief, verspreid over Nederland. Zij bieden met ruim 19.000 medewerkers zorg, begeleiding en ondersteuning op maat aan ruim 20.000 cliënten.