De SIG biedt/organiseert (ambulante) ondersteuning op maat. Na een verzoek om informatie of aanmelding wordt een afspraak gemaakt. Gezamenlijk met de cliënt en cliëntvertegenwoordigers (meestal ouders/familie) wordt de zorgvraag in kaart gebracht. Onze gedragskundigen vervullen hier een belangrijke zorgvraagverhelderende rol in. Vervolgens gaan we op zoek naar het best passende antwoord. Persoonlijk, open, snel en creatief. Ook bij veranderende zorgvragen is de SIG een flexibele partner. We kijken voor de best passende oplossingen over onze eigen grenzen en zoeken waar nodig aansluiting bij collega-instellingen. Ons motto is niet voor niets: maak het mogelijk met de SIG.

Het intaketeam van de SIG kan een aanvullende, adviserende rol vervullen bij het inventariseren van de zorgvraag door gemeentelijke Wmo-consulenten. Ook kunnen onze ambulante ondersteuners helpen bij het organiseren en afstemmen van formele en informele zorg.

De persoonlijke Wmo-contactpersonen bij de SIG zijn:

Karina Wosimski: algemeen Wmo-projectleider
Aandachtsgebieden: Bloemenaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Heemskerk en Zandvoort
telefoon: 0251 - 25 78 72
e-mail: kwosimski@sig.nu

Jan Kroft: bestuurder SIG
Aandachtsgebied: Beverwijk
telefoon: 0251 - 25 78 57
e-mail: jkroft@sig.nu

Arjan Vermons:
Aandachtsgebied: Velsen
telefoon: 0251 - 25 78 73
e-mail: avermons@sig.nu

Astrid Reulen:
Aandachtsgebieden: Castricum en Uitgeest
telefoon: 0251 - 25 78 74
e-mail: areulen@sig.nu