De SIG is een platte organisatie met een klein, centraal bestuursbureau. De communicatielijnen zijn kort. We hebben een bestuurder met een aansturend managementteam en een toezichthoudende Raad van Toezicht.


Bestuurs- en managementteam:

  • Bestuurder: Jan Kroft
  • Clustermanager Ambulante Ondersteuning: Karina Wosimski
  • Clustermanager Dagbesteding: Arjan Vermons
  • Clustermanager Wonen: Astrid Reulen
  • Hoofd Financiële administratie: Jacquelien Beentjes
  • Hoofd Personeel & Organisatie: Linde Dijkstra
  • Bestuurssecretaris: Fieke Reitsma

Raad van Toezicht

  • Voorzitter: Véronique Bekendam
  • Leden: Ton Bruggeman, Marcel Fortuin, Karin Oyunlu, Gert Lohman, Dick van Duijn


De SIG is aangesloten bij het samenwerkingsverband Carante Groep.