Tehuizen voor Geestelijk Gehandicapten in Midden Noord-Holland. Twee jaar na de oprichting werden de eerste twee woonvoorzieningen - gezinsvervangende tehuizen - geopend: ‘Schapenduinen’ in Bloemendaal (kinderen) en het Schuurmanshuis in Heemskerk (volwassenen).

Begrippen als privacy, autonomie en eigen regie waren in de jaren zeventig van de vorige eeuw volstrekt onbekend. In Schapenduinen woonden zo’n vijftig kinderen, verdeeld over leefgroepen van circa twaalf kinderen. Er waren slaapzalen en de kinderen gingen in groepen tegelijk onder de douche. Deze grootschaligheid is vandaag de dag - gelukkig - ondenkbaar.

Vernieuwingen
Begin jaren negentig kwamen als gevolg van bezuinigingen en veranderende inzichten grote vernieuwingen op gang. Integratie, emancipatie, zelfstandigheid en individuele ontplooiing werden nieuwe doelen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De 'totaalzorg' werd verlaten, de zorg onderging een 'vermaatschappelijking': mensen met een beperking moesten de mogelijkheid krijgen volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Ze werden waar mogelijk ook ín de samenleving gehuisvest. De SIG koos al vroeg voor scheiding tussen wonen en zorg, voor privacy in een veilige omgeving, voor (ambulante) ondersteuning op maat.

De letters S I G
De Katholieke Stichting Tehuizen voor Geestelijk Gehandicapten, die in 1969 was opgericht, ging in de loop der tijd diverse samenwerkingsverbanden aan, onder meer met de Stichting Begeleid Zelfstandig Wonen Zuid-Kennemerland en de MDGG, de voorloper van Mee Noordwest-Holland. De naam 'SIG' staat oorspronkelijk voor de afkorting van Samenwerkende Instellingen voor Geestelijk Gehandicapten. Die volledige naam hebben we in de loop der tijd losgelaten; de afkorting is onze naam geworden en staat voor wat we zijn: organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperking. Hierin bundelen we dus wel bijna 50 jaar brede professionele deskundigheid ervaring op het gebied van ondersteuning bij opvoeding, wonen en leven!

Meer lezen over onze geschiedenis? Klik hier voor ons jubileumboek 'De Menselijke Maat' in onze bibliotheek.